Vi erbjuder tjänster inom snöröjning/plogning, sopning, klippning av gräs och putsning av allmänna grönytor som vi bistår med åt både Eskilstuna kommun och privata vägföreningar.