Ackes Maskinstation bedriver storskalig försäljning av högkvalitativt hästfoder. Genom att sälja analyserat hästfoder kan vi erbjuda den bästa produkten för våra kunders behov. Pris baseras på per kilo torrsubstans. Fyrkantsbalar av hösilage/ensilage med måtten 80×70-90 cm finns att tillgå.
I år stödjer vi både Rosa Bandet och forskningen kring prostatacancer med vårt användande av rosa och blå plast.

Vår försäljning innefattar dessutom ensilageplast, sträckfilm, halm, strö, spån, torv och halmfoder för boskap. Även försäljning av ved bedrivs i mindre skala.

Nedan visas analyser av det hästfoder som nu ligger för försäljning. Pris för respektive balvikt är 2 kronor per kilo foder. Vid frågor ber vi dig vänligen att kontakta oss.

Hästfoder, balvikt 150kg

Parameter Enhet Per kg Foder Per kg Torrsubstans
Torrsubstans (TS) % 65 100
Råprotein (RP) g 72 111
Smältbar Råprotein (Smb RP) g 47 73
Omsättbar Energi (OE) – Häst MJ 6,7 10,4
Smb RP/OE – Häst g/MJ 7,0 7,0
Neutral Detergent Fiber (NDF) g 337 521
Fosfor (P) g 1,1 1,6
Kalcium (Ca) g 2,7 4,2
Kalium (K) g 5,4 8,3
Magnesium (Mg) g 0,9 1,4
Natrium (Na) g <0,1 <0,1
Svavel (S) g 1,3 2,0
Kalcium / Fosfor (Ca/P) 2,6 2,6
Vattenlösligakolhydrater (WSC) g 116 179

Hästfoder, balvikt 200kg

Parameter Enhet Per kg Foder Per kg Torrsubstans
Torrsubstans (TS) % 78 100
Råprotein (RP) g 125 160
Smältbar Råprotein (Smb RP) g 93 119
Omsättbar Energi (OE) – Häst MJ 8,7 11,2
Smb RP/OE – Häst g/MJ 10,7 10,7
Neutral Detergent Fiber (NDF) g 403 517
Fosfor (P) g 1,6 2,1
Kalcium (Ca) g 4,6 6,0
Kalium (K) g 17,0 21,8
Magnesium (Mg) g 2,0 2,6
Natrium (Na) g <0,1 <0,1
Svavel (S) g 1,8 2,3
Kalcium / Fosfor (Ca/P) 2,9 2,9
Vattenlösligakolhydrater (WSC) g 78 101