Vallskörd

Vår moderna maskinpark effektiviserar vår vallskörd och skapar goda förutsättningar för producering av högkvalitativt hästfoder i form av hösilage. Från tre uppsättningar maskinpar per användningsområde utförs pressning och plastning av fyrkantsbalar med måtten 80×70-90cm. Under vallskördssäsongen bistår vi med slåtter, strängläggning, vändning av hö, och pressning och plastning av fyrkantsbalar.

Jordbearbetning och Sådd

Inför odling erbjuder vi tjänsterna kultivering, carrier, direktsådd, sådd, harvning, vältning och plöjning av mark.

Växtskydd

För framgångsrik och kvalitativ odling utför vi ogräsbekämpning, svampbekämpning och roundup-bekämpning.

Skördetröskning

Vid hjälp med skörd utför vi tröskning av spannmål och oljeväxter. Lösningar för transport av säd i spannmålskärror finns.