Ackes Maskinstation är beläget på Askbackens gård utanför Eskilstuna, som i generationer funnits i familjens ägo. Inledningsvis bistod marken med privata försörjningsmedel men har under de senaste 20 åren utvecklats till en välmående verksamhet. Idag ombesörjer Ackes Maskinstation 30 hektar egenägd mark och ett arrende på 250 hektar. På den egna marken bedrivs spannmålsproduktion och vall.

Acke Pettersson har under sin uppväxt haft ett gediget intresse för lantbruk och har i vuxen ålder utvecklat verksamheten i flera dimensioner. Acke har gått från att kombinera rollen som småskalig kött- och spannmålsbonde till att alltmer nischa sig på högkvalitativt hästfoder, och har idag kunder på flera håll i Sverige. 2014 utökades verksamheten kraftigt i samband med reformation till aktiebolag och byggandet av den Nya Maskinstationen.

VD Acke Pettersson
Mail: askbacken@gmail.com
Telefonnummer: 070-313 23 12

Ekonomi/Administration Ulrica Dagson
Telefonnummer: 073-745 64 57